گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

مشخصات کارخانه

گروه سپاکو

 

واحد تولیدی گروه سپاکو با پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ی ساخت تجهیزات هیدرومکانیک، مخازن تحت فشار و پلتفرم های صنعتی با مساحت 2000 متر مربع واقع در کیلومتر 70 اتوبان تهران – ساوه، شهرک صنعتی مأمونیه، خیابان سیزده هم، قطعه 96 و همچنین با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه ارائه کننده خدمات فنی مهندسی تخصصی می باشد.