گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

تجهیزات

                                             گروه سپاکو:

 

- تجهیزات جابه جایی صنعتی شامل جرثقیل سقفی و کارگاهی و بالابرها و کشنده های صنعتی

- تجهیزات برشکاری شامل دستگاه برش CNC و برش های ریلی و برش پلاسما

- تجهیزات جوشکاری شامل دستگاه جوش های مدرن SMAW و GMAW

- تجهیزات ماشینکاری شامل دستگاه های مگنت و گردبر و سنگ های فرز و BURNISH

- تجهیزات شکل دهی شامل جک های سنگین هیدرولیکی و فرم دهی میلگرد و روق

- تجهیزات مخصوص تنظیم و تولید و راه اندازی محصولات هیدرومکانیک

- دستگاه بوم وستون و سیستم Rotator

- دستگاه نورد با ورق گیرهای مربوطه