گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

مشخصات کارخانه

گروه سپاکو

 

واحد تولیدی گروه سپاکو با پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ی ساخت تجهیزات هیدرومکانیک، مخازن تحت فشار و پلتفرم های صنعتی با مساحت 2000 متر مربع واقع در کیلومتر 70 اتوبان تهران – ساوه، شهرک صنعتی مأمونیه، خیابان سیزده هم، قطعه 96 و همچنین با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه ارائه کننده خدمات فنی مهندسی تخصصی می باشد.

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

تجهیزات هیدرومکانیک

مخازن تحت فشار

صلاحیت پیمانکاریایزوتانک

ایزو

isotank