گروه سپاکو

ISO Tank

ایزوتانک

هيدرومكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

گروه سپاکو

ISO Tank

ایزو تانک

هيدرو مكانيك

Sepaco Group

ISO

Tank

ایزو

ایزوتانک

isotank

shayan

shahryar sharifzadeh

درباره ما

زمینه های فعالیت

مشاوره و طراحي، تأمين، ساخت، نصب و راه اندازي، نگهداري و تعميرات تجهيزات الكتريكي و مكانيكي پروژه هاي صنعتي.مؤسسان اين شركت با بيش از 15 سال سابقه در تجهيزات مكانيك، برق و هيدرومكانيك سد و نيروگاههاي آبي كشور سعي بر اين دارند تا بعنوان مشاور و پيمانكار كمك ناچيز و شايسته اي در بهبود طرحهاي مذكور ايفا نمايند.
 

  بخش هیدرومکانیک

- طراحي و تهيه محاسبات و تهیه مدل های دو و سه بعدی تجهیزات هیدرومکانیک
- تهيه گزارش تخصصي مدلهاي هيدروليكي و
تهيه نقشه هاي ساخت
- آناليز قطعات پيچيده به روش المان محدود
- تأمين مواد، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیک شامل دریچه های تخلیه کننده عمقی، دریچه های قطاعی، دریچه های کشویی و چرخدار، آشغالگیرهای ثابت و متحرک، تجهیزات بالابری و پوشش های فلزی
- تهيه دستورالعملهاي نصب، سرويس، تعميرات و بهره برداري
- تهيه دستورالعمل مصور تجهيزات و سازه هاي مكانيكي
- انجام محاسبات هيدروليكي توربينهاي آبي (محاسبات ابعادي رانر، اسپيرال كيس و درفت تيوب،بارهاي استاتيكي و ديناميكي، نيروي تراست و راديال ياتاقانها )
- انجام خدمات علاج بخشی مربوط به بخش هیدرومکانیک سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تهيه دستورالعمل نصب و نظارت بر مراحل نصب و راه اندازي نيروگاه آبيایزوتانک

ایزو

isotank